Diploma A, B en C

Visie op zwemlessen

Nederland is een waterrijk land: kunnen zwemmen is dus van groot belang. Wat wij nog belangrijker vinden dan kúnnen zwemmen, is veilig en met plezier zwemmen.

In onze lesprogramma’s is daar dan ook aandacht voor: zo bieden we veel oefeningen spelenderwijs aan en is er in iedere les ruimte voor vijf minuten vrijzwemmen. Er ligt altijd spelmateriaal in het water. Aansluiten bij de belevingswereld van het kind helpt bij leuke lessen én bij het behalen van goede resultaten.

Maar met alleen plezier  maken, leer je niet zwemmen. Zwemmen leer je door te doen. Wij kiezen dan ook voor kleine groepen. In een kleine groep kun je meer doen: meer doen, betekent meer ervaren en dus meer leren. Belangrijk is dat kinderen vertrouwen op zichzelf. Drijfmiddelen kunnen als ondersteuning worden ingezet, maar in principe zijn ze niet nodig. Zwemmen kun je namelijk zelf!

Nationaal zwemdiploma

De Apeldoornse Watervrienden heeft een licentie bij de Nationale Raad Zwemveiligheid. Dat betekent dat wij aan de landelijke kwaliteitseisen moeten voldoen, dezelfde eisen die ook gelden voor reguliere zwembaden. Meer weten? Lees hier verder. De licentie verzekert je van een nationaal erkend zwemdiploma.

Leeftijd

Instromen is mogelijk vanaf 4,5 jaar oud.

Lestijden

Alle ABC-lessen zijn op zaterdagmiddag van 16.15-17.45 uur. Kinderen zwemmen één keer in de week drie kwartier.

Wachtlijst

Onze wachtlijst voor diploma A is normaal gesproken ongeveer een half jaar. Door de coronapandemie is de wachtlijst momenteel langer, houdt rekening met ongeveer 9 maanden. Voor de andere diploma’s kan na overleg worden gestart.

Leerlingvolgsysteem

Om de vorderingen voor iedereen inzichtelijk te houden, werken we met verschillende niveaugroepen en een leerlingvolgsysteem. Elke niveaugroep kent een eigen sticker. De lesgevers en/of de uurleiders houden wekelijks de vorderingen bij.

Aanmelden?

Inschrijven? Aanmelden kan hier!