Statuten en aansprakelijkheid

Statuten
De statuten zijn opgenomen in een notariële akte en de vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zutphen onder nummer V 101730. Op verzoek kan ieder lid een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement verkrijgen bij het secretariaat.

Ongevallenverzekering
Ieder lid is gedurende verenigingsactiviteiten aanvullend verzekerd voor ongevallen. Mocht zich een ongeval of iets dergelijks voordoen dan dient u zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de uurleider of met het secretariaat.

Vermissing van goederen
De vereniging is NIET AANSPRAKELIJK voor beschadigingen of vermissing van goederen. U wordt dringend geadviseerd geen geld en kostbaarheden mee te nemen naar het zwembad. Om diefstal en vernieling zoveel mogelijk tegen te gaan is het NIET toegestaan zich m.u.v. het omkleden op te houden in de kleedkamers.