Organisatie en commissies

Welkom bij zwem- en recreatievereniging de Apeldoornse Watervrienden! Vanaf 1952 verzorgen wij diverse zwemactiviteiten in Apeldoorn, maar ook daarvoor waren wij al actief onder een andere naam.

De Apeldoornse Watervrienden bestaat uit een (dagelijks) bestuur en verschillende commissies.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de vereniging. Eén keer per jaar legt het verantwoording af aan de ledenvergadering.

Algemeen contactadres: bestuur@apeldoornsewatervrienden.nl

Contactadressen leden Algemeen Bestuur (AB)

Voorzittervoorzitter@apeldoornsewatervrienden.nl
Penningmeesterpenningmeester@apeldoornsewatervrienden.nl
Secretarissecretaris@apeldoornsewatervrienden.nl
Lid CWPcwp@apeldoornsewatervrienden.nl
Lid CEZOcezo@apeldoornsewatervrienden.nl
Lid JRCjrc@apeldoornsewatervrienden.nl
Lid PR-teampr@apeldoornsewatervrienden.nl

Commissie Elementair Zwemmen en Opleidingen

De Commissie Elementair Zwemmen en Opleidingen (CEZO) organiseert alles wat met het leszwemmen te maken heeft, denk aan lesprogramma’s, uurindelingen, afzwemmen en materiaal. Ook is zij verantwoordelijk voor de juiste opleidingen en bevoegdheden van het lesgevend kader.

Contact: cezo@apeldoornsewatervrienden.nl

Commissie Wedstrijdzwemmen en Polo

De Commissie Wedstrijdzwemmen en Waterpolo (CWP) regelt alles rondom het wedstrijdzwemmen, denk aan trainers, baanindelingen en aanmeldingen voor wedstrijden. Anders dan de naam doet vermoeden, wordt er geen waterpolo gespeeld op wedstrijdniveau. Door (landelijk) gebrek aan belangstelling is de waterpoloafdeling opgeheven.

Contact: cwp@apeldoornsewatervrienden.nl

Jeugd- en Recreatiecommissie

De Jeugd- en RecreatieCommissie (JRC) organiseert op verschillende momenten in het jaar leuke activiteiten: jeugddagen, kamp, seizoensopening, kaderuitje? Alle activiteiten worden door deze commissie voorbereid.

Contact: jrc@apeldoornsewatervrienden.nl

PR-team

Het PR-team is van alle markten thuis. De website, social media, nieuwsbrieven, posters, verkiezingen, persberichten: deze groep mensen regelt het allemaal.

Contact: pr@apeldoornsewatervrienden.nl

Kascontrolecommissie

Deze commissie neemt een bijzondere plaats in in de structuur van de vereniging. De kascontrolecommissie is geen wekelijks actieve commissie. Zij controleert jaarlijks het door het bestuur gevoerde financiële beleid en doet verslag in de jaarvergadering.