Focus op kwaliteit

De Apeldoornse Watervrienden heeft sinds jaar en dag kwaliteit hoog in het vaandel. Wij doen veel om onze kwaliteit te garanderen.

Licentie Nationale Zwemdiploma’s

De Apeldoornse Watervrienden waren als eerste zwemlesaanbieder in Apeldoorn in het bezit van de licentie Nationale Zwemdiploma’s. Deze licentie geeft je de zekerheid dat wij handelen volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Wat houdt de licentie in? Een greep uit de beoordelingscriteria:

 • Er is voldaan aan wet- en regelgeving;
 • De zwemonderwijzer heeft een goede opleiding en er vindt jaarlijks bijscholing plaats;
 • De zwemonderwijzer is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche;
 • Er is een zwemlesplan;
 • De vorderingen van kinderen tijdens de zwemles worden bijgehouden en deze worden met ouders besproken;
 • Er is een ongevallenregistratie;
 • Er is een klachtenprocedure.

Wij evalueren jaarlijks alle beoordelingscriteria en indien nodig zorgen we voor aanpassingen. Elke 3 jaar vindt er een audit plaats. De laatste NRZ audit heeft eind 2022 plaats gevonden en toen is onze licentie verlengd. 

Gelicentieerde examinatoren

Examinatoren moeten één keer in de vier jaar een examen af te leggen om hun kennis over de examenprogramma’s van het Zwem-ABC te toetsen. We hebben verschillende examinatoren binnen onze vereniging die periodiek een examen afleggen om hun licentie te behouden.

(Opleiding) Lesgever Zwem-ABC

De Apeldoornse Watervrienden werkt met bevoegde zwemlesgevenden. Binnen onze vereniging zijn drie opleiders actief die de opleiding Lesgever Zwem-ABC verzorgen. De opleiding Lesgever Zwem-ABC bereidt kandidaten voor op zelfstandig en verantwoord (bege-)leiding te geven in het elementair zwemonderwijs voor het Zwem-ABC. De opleiding bestaat uit vijf theoretische modules.

 • Organisatie, veiligheid en begeleiding binnen het zwembad;
 • Ontwikkeling van de deelnemers en jezelf en de evaluatie hiervan;
 • Biomechanica / algemene principes;
 • Watervaardigheden en spel- en speelse vormen;
 • Zwemslagen.

In het praktijkgedeelte leren de kandidaten zwemles te geven. De opdrachtenmap, een praktijkexamen en een groepsgesprek sluiten de opleiding af.

(Opleiding) Lesgever Zwemvaardigheden

In het zwemseizoen 2018-2019 hebben wij meegedraaid in een landelijke pilot voor de opleiding Lesgever Zwemvaardigheden. Deze opleiding leidt lesgevers die het diploma Lesgever Zwem-ABC al in bezit hebben, zwemtechnisch verder op. Zij leren lesgeven aan de zwemvaardigheidsdiploma’s en de keuzepakketten. Deze opleiding bestaat uit twee theorietentamens, een praktijkgedeelte met stages, een examenles en een eindgesprek. Onze drie kandidaten in de pilot zijn geslaagd!

Voordat de opleiding Lesgever Zwemvaardigheden bestond, kon het diploma Zwemleider B behaald worden. Ook deze opleiding was gericht op lesgeven aan de diploma’s na het Zwem-ABC. Uiteraard staan er diverse gediplomeerde Zwemleiders B aan het bad tijdens de zwemvaardigheidslessen en de lessen voor de keuzepakketten.

Zwemmend redden voor zwembaden

Veilig zwemmen is belangrijk. Wij zorgen er dan ook voor dat ons kader in het bezit is van het diploma zwemmend redden voor zwembaden. De opleiding besteedt aandacht aan theorie en praktijk. Ons kader volgt jaarlijks bijscholingen. Daarnaast wordt er iedere twee jaar een herhalingsexamen afgelegd.

EHBO

Tijdens onze zwem- en trainingsuren staan er EHBO’ers aan het bad. Uiteraard volgen zij ook alle bijscholingen.

Bijscholingen algemeen

Iedere lesgever volgt jaarlijks bijscholingen. Deze bijscholingen hebben telkens andere thema’s. Er komen onderwerpen aan bod als zwemtechniek en pedagogisch en didactisch handelen. Lesbezoeken zijn ook onderdeel van de bijscholing. De nabespreking van een les geeft handvatten voor een nog betere les de volgende keer.