VOG en Gedragscode Zwembranche

Bij de Apeldoornse Watervrienden staat veiligheid hoog in het vaandel. Zo zijn al onze vrijwilligers in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en hanteren wij de Gedragscode Zwembranche.

Zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streven naar een klimaat zonder ongewenste intimiteiten. De Gedragscode Zwembranche geeft een objectieve norm wat wel en niet kan. Er staat beschreven hoe onze vrijwilligers zich moeten gedragen en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft ons en onze leden houvast en bescherming.

Onze vrijwilligers kunnen in situaties komen die de privacy van bezoekers raken, denk bijvoorbeeld aan kleedkamers en doucheruimten. De omgang tussen de vrijwilligers en zwemleerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp. Lichamelijk contact is ook nodig bij voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie en bij handhaving van de orde en veiligheid.

Het is daarom belangrijk uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van onze vrijwilligers in concrete situaties duidelijk is. Al onze vrijwilligers hebben een eigen verklaring ondertekend waarin zij aangeven zich te houden aan de richtlijnen zoals deze in de gedragscode worden genoemd. Meer weten? Download de Gedragscode Zwembranche.