In/uitschrijven

Hieronder vindt u het inschrijfformulier.

Wilt u zich uitschrijven? Dat is jammer om te horen. Meer info over uitschrijven vindt u hier.

Om lid te worden dient u dit formulier compleet in te vullen en in te leveren.

Als lid van “De Apeldoornse Watervrienden” bent u tevens lid van de “Nederlandse Culturele Sportbond” (N.C.S.). Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u akkoord te zijn  met de rechten en plichten van de leden, zoals vastgelegd in de statuten.

Door ondertekening van dit formulier geeft u de vereniging een machtiging om de verschuldigde contributie eens per kwartaal automatisch af te schrijven van uw bankrekening. Indien u het met een incasso niet eens bent, heeft u gedurende 30 dagen de mogelijkheid om deze incasso bij uw bankinstelling ongedaan te maken.

Voor meer informatie over uitschrijven, klik hier

Achternaam:

Voorletters:

Geslacht:

Voorna(a)m(en):

Roepnaam:

Emailadres:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

In het bezit van de volgende diploma’s:

Eventuele (medische) bijzonderheden die van belang zijn voor de
zwemveiligheid:

IBAN nummer:

Voorkeursdag:

Toestemming beeldmateriaal: Geeft u toestemming voor het maken van beeldmateriaal en publiceren daarvan op onze site, Facebook, Twitter en Instagram. Het beeldmateriaal wordt gemaakt tijdens activiteiten van de vereniging met als doel verslag te doen over onze vereniging. Maak hieronder uw keuze.

Opmerking: