Focus op kwaliteit

De Apeldoornse Watervrienden heeft sinds jaar en dag kwaliteit hoog in het vaandel.

Deze hoge kwaliteit garanderen wij onder andere door een continue opleiding van onze zwemleiders en door nieuwe zwemeisen snel en goed te implementeren.

Licentie Zwem-ABC

Als Apeldoornse Watervrienden waren wij als eerste zwemlesaanbieder in Apeldoorn in het bezit van de licentie. Met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s wordt borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen gestimuleerd. Dit geeft de klant de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

Wat houdt deze licentie in? Een greep uit de beoordelingscriteria:

 • Er is voldaan aan wet- en regelgeving;
 • De zwemonderwijzer heeft een goede opleiding en wordt jaarlijks bijgeschoold;
 • De zwemonderwijzer is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche;
 • Er is een zwemlesplan;
 • De vorderingen van kinderen tijdens de zwemles worden bijgehouden en deze worden met ouders besproken;
 • Er is een ongevallenregistratie;
 • Er is een klachtenprocedure.

Alle beoordelingscriteria worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig van een update voorzien.

Gelicentieerde examinatoren

Het diplomazwemmen mag alleen worden afgenomen door gelicentieerde examinatoren. Deze examinatoren dienen één keer in de vier jaar een examen af te leggen om hun kennis over de examenprogramma’s van het Zwem-ABC te toetsen. Op dit moment zijn er vier gelicentieerde examinatoren actief binnen onze zwemvereniging.

(Opleiding) Lesgever Zwem-ABC

De Apeldoornse Watervrienden werkt met bevoegde zwemlesgevenden. Binnen onze vereniging zijn drie opleiders actief die de opleiding Lesgever Zwem-ABC verzorgen. De opleiding Lesgever Zwem-ABC beoogt kandidaten voor te bereiden op zelfstandig en verantwoord (bege-)leiding te geven in het elementair zwemonderwijs. Het (bege-)leiding geven is in hoofdzaak gericht op de eisen zoals vermeld in de examenprogramma’s van het Zwem-ABC. De opleiding bestaat uit vijf modules.

 • Organisatie, veiligheid en begeleiding binnen het zwembad;
 • Ontwikkeling van de deelnemers en jezelf en de evaluatie hiervan;
 • Biomechanica / Algemene principes;
 • Watervaardigheden en spel- en speelse vormen;
 • Zwemslagen.

De modules worden afgesloten door het uitvoeren van werkopdrachten of het maken van een tentamen. In het praktijkgedeelte van de opleiding leren de kandidaten zwemles te geven. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen en een groepsgesprek waarin de kennis van de kandidaat wordt getoetst.

In het zwemseizoen 2018-2019 volgt een aantal kaderleden deze opleiding.

(Opleiding) Lesgever Zwemvaardigheden

In het zwemseizoen 2018-2019 draaien wij als Apeldoornse Watervrienden mee in de landelijke pilot voor de opleiding Lesgever Zwemvaardigheden. Binnen deze opleiding worden lesgevers die het diploma Lesgever Zwem-ABC al in bezit hebben, verder opgeleid. Zij worden klaargestoomd voor het lesgeven aan de zwemvaardigheidsdiploma’s en de keuzepakketten. Deze opleiding bestaat uit twee theorietentamens, een praktijkgedeelte met stages, een examenles en een eindgesprek.

Momenteel begeleiden twee opleiders vier kandidaten voor deze opleiding.

Voordat deze opleiding bestond, kon het diploma Zwemleider B behaald worden. Ook deze opleiding was gericht op lesgeven aan de diploma’s na het Zwem-ABC. Uiteraard staan er diverse gediplomeerde Zwemleiders B aan het bad tijdens de zwemvaardigheidslessen en de lessen voor de keuzepakketten.

Zwemmend redden voor zwembaden

Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zorgen er dan ook voor dat ons kader in het bezit is van het diploma zwemmend redden voor zwembaden. Tijdens de opleiding is er aandacht voor theorie en praktijk. Nadat het diploma behaald is, worden er jaarlijks bijscholingen georganiseerd en iedere twee jaar dient een herhalingsexamen te worden afgelegd.

EHBO

Tijdens onze zwem- en trainingsuren staan er EHBO’ers aan het bad. Uiteraard volgen zij ook alle bijscholingen.

Bijscholingen algemeen

Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen, volgt iedere lesgever jaarlijks minimaal acht uur aan bijscholingen. Deze bijscholingen hebben jaarlijks andere thema’s. Er komen onderwerpen aan bod als zwemtechniek, pedagogisch en didactisch handelingen, lesbezoeken en nabesprekingen.

Erkend leerbedrijf

Sinds oktober 2018 zijn wij erkend als leerbedrijf voor de mbo-opleiding sport en bewegen niveau 4. Stages voor deze opleiding kunnen bij ons worden gedaan en worden door onze praktijkopleider begeleid beoordeeld. Deze erkenning is biedt zowel de stagiair als onze vereniging de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen.