Coronaregels en zwemprotocol 2021 (COVID-19)

Laatste update: vrijdag 19 maart 20:00

Met ingang van zaterdag 20 maart hervatten wij onze zwemactiviteiten voor de lessen ABC. Voor zwemmers in onze andere pakketten volgt later meer informatie. De wedstrijdzwemmers hebben informatie per e-mail ontvangen.

Uitgangspunten en regels

Zwemmen is weer toegestaan. Om alles verantwoord te laten verlopen zijn er veel regels opgesteld. Bij de totstandkoming van die regels golden de volgende uitgangspunten:

 • Er moet sprake zijn van een veilige omgeving voor alle zwemmers en vrijwilligers;
 • De 1,5-metermaatregel moet nageleefd kunnen worden buiten de activiteit zwemmen, op de kant, de perrons, douches, kleedaccommodatie, kortom buiten het bad;
 • De AWV houdt zich aan de richtlijnen opgesteld in de meest actuele versie van het brancheprotocol voor de zwembaden, zoals ook Accres, waarvan dit een uitwerking is voor de AWV.

De regels die volgen uit de uitgangspunten vind je hieronder. We delen ze in in twee groepen.

Rond het zwemmen

 • Trek uw kind zwemkleding aan voordat u naar het zwembad komt en zorg ervoor dat hieroverheen kleding wordt gedragen die het kind zelf kan uittrekken;
 • Houd je aan de aangegeven routing;
 • Arriveer 10 minuten voor aanvangstijd van les;
 • Kinderen worden door kaderleden bij de deur van het zwembad opgehaald. Ouders mogen in het nieuwe protocol niet meer mee naar binnen;
 • De ingang wordt weer gesloten nadat de zwemmers zijn toegelaten. Te laat? Dan kan uw kind helaas niet meer zwemmen;
 • Ga na het voltooien van het zwemmen meteen weer naar huis;
 • Kleding wordt in de zwemtas meegenomen naar het zwembad – er blijft niets achter in de omkleedruimtes. Neem dus een grote zwemtas mee;
 • Beperk aanrakingen met deuren, bankjes etc. tot het minimale;
 • Tijdens de zwemles blijven ouders buiten wachten totdat de kinderen uitgezwommen zijn. Hierna mogen de ouders naar binnen om de kinderen te helpen met omkleden. U wordt hiervoor bij de deur opgehaald;
 • In het protocol is de omkleedruimte beperkt door maximale aantallen personen per ruimte. Dit betekent dat omkleden voor en na de lessen ook zal gebeuren in ruimtes die niet als kleedruimte zijn ingericht, zoals de wachtruimte. Volg de instructies van de coronaverantwoordelijken op;
 • Er mag één ouder per zwemleskind ABC aanwezig zijn. Geen broertjes/zusjes;
 • Wij vragen ouders zich ook buiten het zwembad te houden aan de 1,5 meter afstand;
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan;
 • Na afloop van het zwemmen kan er niet worden gedoucht;
 • Kleed na afloop van het zwemmen zo snel mogelijk om: er wacht een volgende groep zwemmers;
 • Volg de aanwijzingen van de kaderleden op;
 • Zonder een mondkapje wordt je de toegang tot het zwembad geweigerd.

Algemene regels

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering van jeugd tot en met 12 jaar, en jeugd van 12 tot 18 jaar. De laatste groep moet wel 1,5 meter afstand tot volwassenen houden);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Lessen ABC (zaterdag)

Op zaterdag 20 maart beginnen de lessen weer. Lees de uitgangspunten en regels goed door. Let daarbij vooral op de zwemtijden, de tijd waarop je aanwezig moet zijn, wie je mee mag nemen en welke spullen je mee mag nemen. Heel veel zwemplezier gewenst!

Zwemtijden

ZwemuurAankomsttijdZwemtijd
Diepe bad eerste uur (kantjes, A, C)15.40 uur15.50-16.30 uur
Instructiebad eerste uur15.50 uur16.00-16.40 uur
Diepe bad tweede uur (B)16.20 uur16.30-17.10 uur
Instructiebad tweede uur16.25 uur16.40-17.20 uur