Zwemmen tijdens de coronapandemie (COVID-19)

Vanaf maandag 18 mei openen de zwembaddeuren weer. Dit betekent dat de zwemactiviteiten weer langzaam opgestart kunnen worden. Zoals je zult begrijpen, is er sprake is van heel veel verschillende regels en dringende adviezen. Op deze pagina vind je alle informatie, de maatregelen en regels rondom het zwemmen tijdens de coronapandemie. Deze informatie heb je als lid eerder per mail gehad.

Uitgangspunten en regels

Zwemmen is weer toegestaan. Om alles verantwoord te laten verlopen zijn regels opgesteld. Bij de totstandkoming van die regels gelden de volgende uitgangspunten:

 • Er moet sprake zijn van een veilige omgeving voor alle zwemmers en vrijwilligers;
 • De 1,5-metermaatregel moet nageleefd kunnen worden met een beperkt aantal personen;
 • Er is geen sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen zwemmer en vrijwilliger;
 • Wij bieden waar mogelijk zoveel mogelijk leden de kans weer te komen zwemmen;
 • De AWV houdt zich aan de richtlijnen opgesteld in de meest actuele versie van het brancheprotocol voor de zwembaden, zoals ook Accres, waarvan dit een uitwerking is voor AWV.

De regels die volgen uit de uitgangspunten vind je hieronder. We delen ze in in twee groepen. Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de onderstaande regels. Lees deze daarom goed door en bespreek ze eventueel met je kinderen.

Voor het zwemmen

 • Was je handen voor je naar het zwembad komt;
 • Ga thuis naar het toilet. Toiletvoorzieningen in het zwembad zijn niet vrij toegankelijk;
 • Douchen gebeurt thuis – zowel voor als na het zwemmen. De douches in het zwembad kunnen niet gebruikt worden;
 • Je doet thuis je zwemkleding aan en neem schoon ondergoed mee naar het zwembad voor na het zwemmen;
 • Bezoekers met onderliggend lijden wordt geadviseerd om vooralsnog niet te gaan zwemmen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38° C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

Rond het zwemmen

 • Arriveer 5 minuten voor aanvangstijd van les. Niet eerder, niet later;
 • Het is niet toegestaan dat ouders in het zwembad blijven. Een uitzondering wordt gemaakt voor de ouders die de kinderen hebben zwemmen in de ABC-groep. Zij mogen hun kinderen helpen met aan- en uitkleden. Tussentijds dienen ook deze ouders het pand te verlaten. Ouders van de andere zwemmers mogen hun kinderen bij de deur van het zwembad afzetten;
 • Er mag één ouder per zwemleskind ABC aanwezig zijn, dus geen broertjes/zusjes mee;
 • Houd 1,5 meter afstand van vrijwilligers en van medezwemmers (alleen kinderen tot en met 12 jaar hoeven deze afstand ten opzichte van elkaar elkaar niet te houden);
 • De ingang van het zwembad is alleen geopend om zwemmers toe te laten en wordt weer gesloten nadat de zwemmers binnen zijn;
 • In het zwembad houd je aan de instructies en de aangegeven routes;
 • Kleding wordt in de zwemtas meegenomen naar het zwembad – er blijft dus niets achter in de omkleedruimtes. Neem dus een grote zwemtas mee;
 • Er wordt alleen gezwommen in badkleding. De onderdelen binnen de zwemdiploma’s waarbij gekleed wordt gezwommen, worden niet geoefend;
 • Beperk aanrakingen met deuren, bankjes, etc. tot het minimale;
 • Voor zwemmers ouder dan 18 jaar geldt het advies om zoveel mogelijk met het hoofd boven water te zwemmen;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van lesmateriaal;
 • Ga na het voltooien van het zwemmen meteen weer naar huis;
 • Wij vragen ouders zich ook buiten het zwembad te houden aan de samenscholingsregels en de 1,5 meter afstand.

Maatregelen en data

Voor de verschillende groepen gelden verschillende maatregelen waardoor we weer kunnen opstarten. Hieronder hebben we de informatie samengevat per groep.

Wedstrijdzwemmen (maandag/zaterdag)

De wedstrijdzwemmers zullen vanaf maandag 18 mei weer opstarten. Door de maatregelen kan dit niet met alle zwemmers tegelijkertijd. De zwemmers hebben een mail ontvangen met daarin uitleg over het schema dat de wedstrijdzwemmers zullen volgen. Dit schema kan vanuit privacy oogpunt niet op de website gedeeld worden. Vragen hierover kunnen worden gericht aan José van der Geugten-Adema.

Trimzwemmen (woensdag)

Helaas hebben wij op advies van de uurleider moeten besluiten dat de zwemuren op de woensdagavond in de aankomende periode nog geen doorgang kunnen vinden. Op de woensdagavond maakt het grootste deel van de zwemmers deel uit van de kwetsbare groep. Daarnaast wordt een deel van deze groep in het zwembad door ons kader begeleid met behulp van fysiek contact. Dit staat op gespannen voet met de 1,5-meterregel, waarvan niet mag worden afgeweken.

Buiten het bad is een grote omkleedsnelheid en een afsluiting van de sanitaire voorzieningen noodzakelijk. Al met al lijkt het ons niet verstandig de zwemlessen op de woensdagavond weer op te starten.

Wij hopen dat de situatie zich snel ontspant zodat wij ook deze groep weer kunnen ontvangen in het zwembad.

Zwemvaardigheidsdiploma’s (vrijdag)

Vanaf vrijdag 22 mei mogen de eerste zwemvaardigheidszwemmers weer van start gaan. Helaas kan niet iedereen tegelijk starten. In verband met de maximale aantallen personen dat tegelijk het zwembad in mag, wordt de zwemvaardigheidsgroep gesplitst. Je kan om de week komen zwemmen op een aangepaste tijd.

 • 22 mei 2020 18.30-19.00 uur: zwemvaardigheid 2 & 3
 • 29 mei 2020 18.30-19.00 uur: zwemvaardigheid 1 + certificaatgroep basisvaardigheden
 • 5 juni 2020 18.30-19.00 uur: zwemvaardigheid 2 & 3
 • 12 juni 2020 18.30-19.00 uur: zwemvaardigheid 1 + certificaatgroep basisvaardigheden
 • 19 juni 2020 18.30-19.00 uur: zwemvaardigheid 2 & 3
 • 26 juni 2020 18.30-19.00 uur: zwemvaardigheid 1 + certificaatgroep basisvaardigheden
 • 3 juli 2020 18.30-19.00 uur: zwemvaardigheid 2 & 3
 • 10 juli 2020 18.30-19.00 uur: zwemvaardigheid 1 + certificaatgroep basisvaardigheden

5 minuten voor aanvang van de les meld je je bij het zwembad! Daar word je opgevangen. Zorg dat je op tijd bent.

Keuzepakketten (vrijdag)

Vanaf vrijdag 22 mei mogen de eerste zwemmers weer van start gaan. Gezien de maatregelen kunnen de normale lessen in snorkelen, waterpolo en survival niet gegeven worden. Als alternatief wordt voor geïnteresseerden een zwemtraining gegeven. Helaas kan niet elke week voor iedereen zo’n training gegeven worden. In verband met het limiet op het aantal personen dat tegelijk het zwembad in mag, worden de keuzepakketten gesplitst. Je kan om de week komen zwemmen op een aangepaste tijd.

 • 22 mei 2020 18.30-19.00 uur: survival (let op de tijd!)
 • 22 mei 2020 19.15-19.45 uur: waterpolo
 • 29 mei 2020 19.15-19.45 uur: snorkelen
 • 5 juni 2020 18.30-19.00 uur: survival (let op de tijd!)
 • 5 juni 2020 19.15-19.45 uur: waterpolo
 • 12 juni 2020 19.15-19.45 uur: snorkelen
 • 19 juni 2020 18.30-19.00 uur: survival (let op de tijd!)
 • 19 juni 2020 19.15-19.45 uur: waterpolo
 • 26 juni 2020 19.15-19.45 uur: snorkelen
 • 3 juli 2020 18.30-19.00 uur: survival (let op de tijd!)
 • 3 juli 2020 19.15-19.45 uur: waterpolo
 • 10 juli 2020 19.15-19.45 uur: snorkelen

5 minuten voor aanvang van de les meld je je bij het zwembad! Daar word je opgevangen. Zorg dat je op tijd bent.

Trimzwemmen (vrijdag)

Vanaf vrijdag 22 mei mogen de eerste zwemmers weer van start gaan. Helaas kan niet iedereen tegelijk starten. Gezien de maatregelen zullen de lessen een aangepaste vorm krijgen. In verband met de maximale aantallen personen dat tegelijk het zwembad in mag, wordt de groep trimzwemmers gesplitst. Je kan om de week komen zwemmen op een aangepaste tijd.

 • 22 mei 2020 20:00-20:30 uur: groep Peter
 • 29 mei 2020 20:00-20:30 uur: groep Hans en Marjan
 • 5 juni 2020 20:00-20:30 uur: groep Peter
 • 12 juni 2020 20:00-20:30 uur: groep Hans en Marjan
 • 19 juni 2020 20:00-20:30 uur: groep Peter
 • 26 juni 2020 20:00-20:30 uur: groep Hans en Marjan
 • 3 juli 2020 20:00-20:30 uur: groep Peter
 • 10 juli 2020 20:00-20:30 uur: groep Hans en Marjan

Let op: tot 1 juni kunnen we geen gebruik maken van het wedstrijdbad. De trainingen vinden plaats in het recreatiebad en het instructiebad.

5 minuten voor aanvang van de training meld je je bij het zwembad! Daar word je opgevangen. Zorg dat je op tijd bent.

Diploma ABC (zaterdag)

Vanaf zaterdag 23 mei gaan de lessen weer deels van start. Op dit moment gelden er verschillende beperkingen. De grootste beperking is dat er een maximaal aantal mensen in het zwembad aanwezig mag zijn. Onze ABC-groepen zijn veel groter dan dat aantal. Daarnaast geldt dat er zo veel mogelijk 1,5 meter afstand moet zijn tussen lesgever en kind. De combinatie van die twee zaken maakt dat het op dit moment alleen mogelijk is de afzwemgroepen op te starten. De kinderen in het instructiebad en de kantjesgroep zullen dus nog moeten wachten tot er meer ruimte is.

Gezien de afstandsmaatregelen en de regels omtrent materiaalgebruik zullen de lessen een aangepaste vorm krijgen. Daarnaast wordt er alleen met zwemkleding gezwommen. Het onderdeel gekleed zwemmen komt dus tijdelijk niet aan bod. Tot slot wijken de lestijden af. Je kan om de week komen zwemmen op een aangepaste tijd.

 • 23 mei 2020 16.00-16.40 uur: diploma B (van Mark & René).
 • 30 mei 2020 16.00-16.40 uur: diploma A (van Ger) + diploma B/C (van Yvonne);
 • 6 juni 2020 16.00-16.40 uur: diploma B (van Mark & René).
 • 13 juni 2020 16.00-16.40 uur: diploma A (van Ger) + diploma B/C (van Yvonne);
 • 20 juni 2020 16.00-16.40 uur: diploma B (van Mark & René).
 • 27 juni 2020 16.00-16.40 uur: diploma A (van Ger) + diploma B/C (van Yvonne);
 • 4 juli 2020 16.00-16.40 uur: diploma B (van Mark & René).
 • 11 juli 2020 16.00-16.40 uur: diploma A (van Ger) + diploma B/C (van Yvonne);

5 minuten voor aanvang van de les meld je je bij het zwembad! Daar word je opgevangen. Zorg dat je op tijd bent.

Afzwemmen & Familiezwemmen

De eerst aankomende afzwemmomenten zouden plaatsvinden op vrijdag 10 juli & zaterdag 11 juli. Helaas kunnen deze niet doorgaan.

De afgelopen tijd hebben we niet kunnen oefenen op de afzwemonderdelen. Daarnaast betekent afzwemmen dat een groep andere zwemmers weer niet kan zwemmen. Na de zomerstop zoeken we zo snel mogelijk een geschikte datum.

Ook het familiezwemmen op vrijdag 17 juli & zaterdag 18 juli kan door de coronamaatregelen niet doorgaan. Hierdoor zou de groep die tegelijkertijd in het bad aanwezig is te groot worden. Wij kiezen ervoor om op deze dag het kader te laten zwemmen. Een groot deel van het kader kan namelijk ook de aankomende periode niet worden ingezet en heeft daarmee ook geen mogelijkheid zelf te zwemmen. De laatste zwemdag is daarom vrijdag 3 juli, vrijdag 10 juli, zaterdag 4 juli of zaterdag 11 juli (afhankelijk van de groep waarin je zwemt).