Coronaregels en zwemprotocol 2021 (COVID-19)

Laatste update: woensdag 1 september 2021

Deze pagina is bijgewerkt met de relevante informatie voor het nieuwe zwemseizoen 2021-2022.

Op deze pagina zijn alle algemene coronaregels opgenomen die gelden voor ieder lid. Daarnaast kun je kopjes vinden met informatie specifiek voor jouw zwemuren.

Uitgangspunten en regels

Zwemmen is toegestaan. Om alles verantwoord te laten verlopen zijn er wel regels opgesteld. Bij de totstandkoming van die regels golden de volgende uitgangspunten:

 • Er moet sprake zijn van een veilige omgeving voor alle zwemmers en vrijwilligers;
 • De 1,5-metermaatregel moet nageleefd kunnen worden buiten de activiteit zwemmen, op de kant, de perrons, douches, kleedaccommodatie, kortom buiten het bad;
 • De AWV houdt zich aan de richtlijnen opgesteld in de meest actuele versie van het brancheprotocol voor de zwembaden, zoals ook Accres, waarvan dit een uitwerking is voor de AWV.

De regels die volgen uit de uitgangspunten vind je hieronder. We delen ze in in twee groepen.

Voor het zwemmen

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek zwembad;
 • Schud geen handen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.), na een toiletbezoek, na hoesten, niezen in de handen, na het snuiten van de neus;
 • Trek je zwemkleding al onder je gewone kleding aan;
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat een medewerker binnen de 1,5-meter van een ander komt;
 • Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de GGD-instructies om anderen te waarschuwen.

In & rond het zwembad

 • Voorafgaand aan het betreden van het zwembad wordt gevraagd of jij of jouw kind coronagerelateerde klachten heeft of dat je/jouw kind in aanraking bent/is geweest met iemand die besmet is geraakt met het coronavirus. Wij behouden ons het recht om deze vragen te stellen en te registreren. Indien de vragen niet beantwoord kunnen worden, kan je/jouw kind helaas niet deelnemen aan de zwemactiviteiten.
 • Houd je aan de aangegeven routing;
 • Arriveer 10 minuten voor aanvangstijd van les;
 • De ingang wordt weer gesloten nadat de zwemmers zijn toegelaten. Te laat? Dan kun je helaas niet meer zwemmen;
 • Ga na het voltooien van het zwemmen meteen weer naar huis;
 • Kleding wordt in de zwemtas meegenomen naar het zwembad – er blijft niets achter in de omkleedruimtes. Neem dus een grote zwemtas mee. Ouders van ABC-kinderen nemen de kleding in een tas weer mee naar buiten;
 • Beperk aanrakingen met deuren, bankjes etc. tot het minimale;
 • Het is niet toegestaan dat ouders in het zwembad blijven. Uitzondering hierop is bij ABC. Hier mogen de ouders wel helpen met aankleden. Ouders van de andere zwemmers mogen hun kinderen alleen bij de deur van het zwembad afzetten;
 • Er mag één ouder per zwemleskind ABC aanwezig zijn. Geen broertjes/zusjes;
 • Wij vragen ouders zich ook buiten het zwembad te houden aan de 1,5-meter afstand;
 • In het zwembad en tijdens het zwemmen houden zwemmers van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand van elkaar. Alle leden boven de 12 jaar houden afstand van de lesgevers; 
 • Na afloop van het zwemmen kan er niet worden gedoucht;
 • Kleed na afloop van het zwemmen zo snel mogelijk om: er wacht een volgende groep zwemmers;
 • Volg de aanwijzingen van de kaderleden op.

Wedstrijdzwemmers (maandag + zaterdag)

De wedstrijdzwemmers zwemmen met ingang van het nieuwe zwemseizoen (maandag 30 augustus) weer in het binnenbad. Let op de volgende punten als je naar het zwembad komt:

 • Lees voordat je naar het zwembad gaat de uitgangspunten en regels goed door! Hierin lees je o.a.:
  • Dat je ervoor zorgt dat je van tevoren je zwemkleding al hebt aangedaan en dat al naar de wc geweest bent.
 • Zorg ervoor dat je de instructies van de trainers/coronaverantwoordelijke goed opvolgt. Het gaat hierbij voornamelijk om de routing het zwembad in- en uit, omkleden, kleedkamers/hokjes.
 • Na de zwemtraining mag je omkleden in de aangewezen kleedruimte.
 • Mocht je de komende periode niet komen zwemmen, geef dit dan tijdig aan door te mailen naar cwp@apeldoornsewatervrienden.nl.

Onderstaand vind je een overzicht van de zwemtijden voor respectievelijk de maandag- en zaterdagtraining. De groepsindeling heb je eerder per e-mail ontvangen. Neem je nu nog niet deel aan de trainingen maar wil je dit wel weer gaan doen? Stuur dan een mail naar cwp@apeldoornsewatervrienden.nl. Wij kijken dan of het mogelijk is dat je bij een van de groepen wordt ingedeeld.

Tijden maandagtraining

UurTijdstip verzamelenzwemtijd
1e uur18:50, melden bij de verenigingsruimte (buiten)19:00-19:40
2e uur19:40, melden bij de verenigingsruimte (buiten)19:50-20:30

Tijden zaterdagtraining

UurTijdstip verzamelenzwemtijd
1e uur16:50, melden bij de verenigingsruimte (buiten)17:00-17:40
2e uur17:40, melden bij de verenigingsruimte (buiten)17:50-18:30

Trimzwemmen (woensdagavond)

Het zwemuur voor de trimzwemmers op de woensdagavond is van 18:45 tot 19:30. Voordat je komt zwemmen lees je onderstaande punten goed door:

 • Lees voordat je naar het zwembad gaat de uitgangspunten en regels goed door! In deze regels lees je o.a.:
  • Dat je uiterlijk 18:35 aanwezig moet zijn bij het zwembad (10 minuten voor de training begint!).
  • Dat de coronaverantwoordelijke vraagt naar coronagerelateerde klachten en of je in aanraking bent geweest met iemand die coronabesmet is. Uitsluitend indien dit niet het geval is, mag je deelnemen.
 • Door de coronaverantwoordelijke word je begeleid naar een plek waar je je kunt omkleden.
 • Het zwemuur eindigt vijf minuten eerder zodat je met 20 minuten genoeg tijd hebt om je om te kleden. Hierna volgt namelijk de groep van de reddingsbrigade.

Zwemvaardigheidszwemmers (vrijdagavond)

Het zwemuur voor de zwemvaardigheidszwemmers is op vrijdagavond van 18:30 tot 19:15. Voordat je komt zwemmen lees je onderstaande punten goed door:

 • Lees voordat je naar het zwembad gaat de uitgangspunten en regels goed door! In deze regels lees je o.a.:
  • Dat je met je zwemkleding (onder je normale kleding) naar het zwembad toe komt. Dit maakt dat je sneller bent omgekleed.
  • Dat je uiterlijk 18:20 aanwezig moet zijn bij het zwembad (10 minuten voor de les begint!).
  • Dat de coronaverantwoordelijke vraagt naar coronagerelateerde klachten en of je in aanraking bent geweest met iemand die coronabesmet is. Uitsluitend indien dit niet het geval is, mag je deelnemen.
 • Je kunt na afloop van het zwemuur niet douchen. Dit is namelijk niet te organiseren i.c.m. de andere zwemuren en regels. Door de coronaverantwoordelijke word je direct begeleid naar de omkleedruimtes.
 • Je verlaat direct na het omkleden het zwembad via de verenigingsingang.

Keuzepakketten (vrijdagavond)

Het zwemuur voor de keuzepakketzwemmers (snorkelen, survival & waterpolo) is op vrijdagavond van 19:15 tot 20:00. Voordat je komt zwemmen lees je onderstaande punten goed door:

 • Lees voordat je naar het zwembad gaat de uitgangspunten en regels goed door! In deze regels lees je o.a.:
  • Dat je met je zwemkleding (onder je normale kleding) naar het zwembad toe komt. Dit maakt dat je sneller bent omgekleed.
  • Dat je uiterlijk 19:05 aanwezig moet zijn bij het zwembad (10 minuten voor de les begint!).
  • Dat de coronaverantwoordelijke vraagt naar coronagerelateerde klachten en of je in aanraking bent geweest met iemand die coronabesmet is. Uitsluitend indien dit niet het geval is, mag je deelnemen.
 • Leden van 18 jaar en ouder zwemmen gewoon weer op hun eigen uur. Er is geen sprake meer van een splitsing hierin.
 • Indien je deelneemt aan snorkelen neem je bij voorkeur je eigen materiaal mee.
 • Je kunt na afloop van het zwemuur niet douchen. Dit is namelijk niet te organiseren i.c.m. de andere zwemuren en regels. Door de coronaverantwoordelijke word je direct begeleid naar de omkleedruimtes.
 • Je verlaat direct na het omkleden het zwembad via de verenigingsingang.

Trimzwemmen (vrijdagavond)

Het zwemuur voor de trimzwemmers op vrijdagavond vindt plaats van 20:00 tot 20:45. Voordat je komt zwemmen lees je onderstaande punten goed door:

 • Lees voordat je naar het zwembad gaat de uitgangspunten en regels goed door! In deze regels lees je o.a.:
  • Dat je met je zwemkleding (onder je normale kleding) naar het zwembad toe komt. Dit maakt dat je sneller bent omgekleed.
  • Dat je uiterlijk 19:50 aanwezig moet zijn bij het zwembad (10 minuten voor de training begint!).
  • Dat de coronaverantwoordelijke vraagt naar coronagerelateerde klachten en of je in aanraking bent geweest met iemand die coronabesmet is. Uitsluitend indien dit niet het geval is, mag je deelnemen.
 • Je kunt na afloop van het zwemuur niet douchen. Dit is namelijk niet te organiseren i.c.m. de andere zwemuren en regels. Door de coronaverantwoordelijke word je direct begeleid naar de omkleedruimtes.
 • Je verlaat direct na het omkleden het zwembad via de verenigingsingang.

Zwem-ABC (zaterdagmiddag)

De zwemuren voor de nationale zwem-ABC leszwemmers gaan allemaal door op zaterdagmiddag. Lees de onderstaande punten goed door voordat je naar het zwembad komt:

 • Lees voordat je naar het zwembad gaat de uitgangspunten en regels goed door! In deze regels lees je o.a.:
  • De kinderen kleden zich nog altijd zelfstandig uit tot badkleding. Zorg er daarom voor dat jouw kind de badkleding al onder reguliere kleding draagt.
  • Dat er slechts één ouder mee naar binnen mag voor omkleden. Broertjes en zusjes zijn niet toegestaan in het zwembad.
  • Aan zowel de meehelpende ouders als de kinderen wordt gevraagd of zij coronagerelateerde klachten hebben of in aanraking zijn geweest met een besmet persoon. Uitsluitend wanneer alle vragen met een ‘nee’ kunnen worden beantwoord, mag er worden deelgenomen.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Zie de tabel met zwemtijden hieronder. Je aankomsttijd is dus wanneer het omkleden begint. Er is geen vrije inloop tijdens dit tijdvak!
 • De kinderen en ouders melden zich bij de verenigingsingang.
 • De ouders die de kinderen meehelpen met aankleden melden zich bij de hoofdingang.
 • Er geldt een registratieplicht. Alle ouders die komen helpen met aankleden moeten zich daarom registreren. Er wordt gevraagd of zij hun naam en telefoonnummer willen controleren op de reeds aanwezige lijst.

Zwemtijden

BadOmkledenZwemmenAankleden
Diepe bad 1e uur15:40 – 15:5015:50 – 16:3016:30 – 16:40
Instructie bad 1e uur15:50 – 16:0016:00 – 16:4016:40 – 16:50
Instructie bad 2e uur16:20 – 16:3016:40 – 17:2017:20 – 17:30