Contributie

Categorieën
De lidmaatschapscontributie is onder te verdelen in diverse categorieën, te weten:
– jeugdleden (t/m 16 jaar)
– seniorleden (17 jaar en ouder)
– wedstrijdzwemmen
– ‘dubbelzwemmen’ (bijv. wedstrijdzwemmen + diplomazwemmen of twee keer diplomazwemmen)
– zwemmende kaderleden
– niet-zwemmende kaderleden
– niet-zwemmende leden

Voor alle categorieën kan een ander contributiebedrag gelden. Bij de contributie is inbegrepen:
* toegangsgeld tot het zwembad
* lesgeld (inclusief gebruik materialen en afzwemmen)
* bondscontributie van de NCS

Contributie

Categorie Prijs per kwartaal *
Inschrijving € 5,00 (eenmalig)
Junioren basistarief € 57,50
Senioren (17 jaar en ouder) € 64,50
Wedstrijdzwemmen € 95,25
Dubbelzwemmen € 108,00
Drievoudig zwemmen € 120,50
Aankomend kader Korting van 40% op het lesgeld
Kader Korting van 75% op het lesgeld
Donateurs excl. NCS-lidmaatschap € 17,50
Donateurs incl. NCS-lidmaatschap € 32,50

* prijzen per 01-01-2014. Tarievenlijst geldt ook voor 2017. Contributietarieven onder voorbehoud

Betaalwijze
Gezien het grote ledental waardoor de contributie-inning veel werk voor ons is, is het alleen mogelijk te betalen per bank of giro (dus NIET CONTANT). Betaling is slechts mogelijk per kwartaal en geschiedt bij voorkeur d.m.v. een bank- of giroincasso. Betaling vindt altijd vooruit plaats.

Werkwijze bij opzeggen

Het lidmaatschap wordt tenminste aangegaan voor de duur van één kwartaal. Beëindiging van het lidmaatschap kan daarom ook uitsluitend per kwartaal plaatsvinden. De leden dienen dit schriftelijk, per mail of via deze link uiterlijk 15 dagen voor het kwartaal waarin men wil stoppen, kenbaar te maken bij de leden- en contributieadministratie. U krijgt geen geld terug voor het eventuele resterende deel van het kwartaal waarin u opzegt. Zegt u net na de start van een kwartaal op, dan betaalt u dus nog voor dat gehele kwartaal.

Vakantieperiode
Tijdens de zomervakantie is het zwembad enkele weken gesloten. De contributiebetaling gaat gewoon door. Alle overige vakanties is er gewoon zwemles (uitgezonderd officiële feestdagen). Deze vakantieperiode zal jaarlijks tijdig bekend worden gemaakt via de nieuwsbrief.

Ziekteregeling
Indien het zich laat aanzien dat u langdurig ziek blijft dient u dit onmiddellijk te melden (of te laten melden) aan het tafeltje of bij het secretariaat. Vanaf de datum van melden bent u voor de lopende maand nog de volle contributie verschuldigd. Daarna komt u in aanmerking voor betaling van de HELFT van de contributie.