Bestuur

De Apeldoornse Watervrienden bestaat uit een dagelijks bestuur en verschillende commissies. Onderstaand treft u een algemene beschrijving van de verschillende commissies. Praktische informatie vindt u onder het kopje ‘Praktische informatie’ op onze homepage.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de vereniging. Eén keer per jaar legt het verantwoording af aan de ledenvergadering. Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

 

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Algemene bestuursleden
  • Lid CEZO
  • Lid CWP
  • Lid RC
  • Lid JRC

 

Kascontrolecommissie

Deze commissie neemt een bijzondere plaats in in de structuur van de vereniging. De kascontrolecommissie is geen wekelijks actieve commissie. Zij controleert jaarlijks het door het bestuur gevoerde financiële beleid en doet verslag in de jaarvergadering.