Contactadressen bestuur en commissies

 

Algemeen Bestuur (AB)
Bestuur algemeen bestuur@apeldoornsewatervrienden.nl
Voorzitter voorzitter@apeldoornsewatervrienden.nl
2e Voorzitter voorzitter@apeldoornsewatervrienden.nl
Secretaris secretaris@apeldoornsewatervrienden.nl
1e Penningmeester penningmeester@apeldoornsewatervrienden.nl
2e Penningmeester (contributie inning) contributie@apeldoornsewatervrienden.nl
2e Secretaris ledenadministratie@apeldoornsewatervrienden.nl
Lid CWP cwp-apeldoorn@hotmail.com
Lid CEZO cezo@apeldoornsewatervrienden.nl
Algemene vragen info@apeldoornsewatervrienden.nl
Commissie/Werkgroep Elementair Zwemmen/Opleidingen (WEZO)
CEZO algemeent cezo@apeldoornsewatervrienden.nl
Jeugd Recreatie Commissie (JRC)
JRC algemeen jrc@apeldoornsewatervrienden.nl
Commissie Wedstrijd en Polo (CWP)
CWP Algemeen cwp-apeldoorn@hotmail.com
PR-team
PR algemeen pr@apeldoornsewatervrienden.nl