Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KAARTJES VOOR ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR DE VERENIGING ZWEM-EN RECREATIEVERENIGING DE APELDOORNSE WATERVRIENDEN, STATUTAIR GEVESTIGD TE APELDOORN, (KvK-nummer: 40101730), VERDER TE NOEMEN ‘ DE APELDOORNSE WATERVRIENDEN’

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegangstickets  (hierna ‘deelnamekaarten’ genoemd) voor de Apeldoornse Watervrienden. Door verkrijging en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie van het evenement gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

1.2 De locaties waar de activiteiten van de Apeldoornse Watervrienden worden gehouden, kunnen huisregels hanteren die op de websites van de betreffende locaties te vinden zijn. De koper verklaart zich door het verkrijgen van de zwemkaart ook op voorhand met die huisregels akkoord.

2. Kaartverkoop

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en de koper van een deelnamekaart komt tot stand nadat de koper een boeking voor één of meer deelnamekaarten heeft geplaatst. Een boeking is voor de koper onherroepelijk. Het is voor de koper niet mogelijk om ten aanzien van een standgekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen. De organisatie verschaft de zwemkaarten voor het betreffende evenement.

2.2 Het is de bezoeker niet toegestaan om de deelnamekaarten op enige wijze te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de deelnamekaarten.

3. Toegang

3.1 Slechts een geldige deelnamekaart geeft toegang tot het evenement.

4. Beeld – en/of geluidsopnamen

4.1 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Voor elke activiteit/evenement zullen wij u om uw toestemming vragen. Bij een afspraak tussen u als lid en het bestuur van de AWV, waarin u een overkoepelende toestemming verleent voor een langere periode, zal de toestemmingsvraag per evenement komen te vervallen. De gemaakte beelden  en opnamen worden enkel op onze website gebruikt. Via onze social media kan men ook deze beelden en opnamen bereiken.

5. Huisregelement zwembad

  1. Men dient zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.
  2. U betreedt de activiteitenlocaties geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of het kwijtraken van persoonlijke eigendommen als gevolg van uw bezoek.
  3. Alle geldende regels van de activiteitenlocatie blijven te allen tijden van kracht.